Random Blog

Zo laat William Debeukelaere zich horen. Hoofd van de Belgische Privacy Commissie die weldra, vanaf 25 mei, wordt omgevormd naar de Gegevensbeschermingsauthoriteit (GBA).
Twee jaar geleden werd de GDPR op Europees niveau goedgekeurd. Want Europa die stelde en keurde de wet goed, de uitvoering erva...