Random Blog

Hoe kunnen we terug leren 'verbinden' met elkaar? Sarah Neyts schreef er een boek over, een boek gericht naar een doelgroep die hier het meeste nood aan heeft nl. jongeren in de schoolomgeving in connectie met hun leraar. Het doel is om de schooluitval tegen te gaan.

Het landschap wordt stilaan duidelijk. De heuvels krijgen vorm en de wegen naar Rome (zeg maar naar de Vlaamse steden) worden neergezet onder de vorm van de presentatie van de lijsten in alle grote steden. En hoe voelt u zich daarbij, als kiezer?

We zien naar aanloop van de inwerkingtreding van de GDPR individuen zich in teams verdelen. Voor welk team kies jij? Ben jij de optimist die gelooft dat alles beter kan en moet? Dat wat ons toebehoort, ook effectief ons alleen toebehoort?

In 2010 ben ik in minimalistische modus gegaan. Deels door een financieel probleem, deels vanuit een eigen keuze. Soms is er een trigger nodig om een stap te zetten. Ik besloot om al mijn bezittingen terug te brengen tot het absolute minimum. Onthechting noemt men dat. De emotionele waarde die je...

De GDPR, we hebben er al wat over gehoord. Kort misschien, hier en daar. Wat uitgebreider misschien op het werk of in de krant. We lezen en horen 'Cautionary tales', angst, verwarring, verzuchting, ... en zovoort, de meerderheid wat verschijnt rond de GDPR neigt naar het negatieve.
Maar de GDPR...

Zo laat William Debeukelaere zich horen. Hoofd van de Belgische Privacy Commissie die weldra, vanaf 25 mei, wordt omgevormd naar de Gegevensbeschermingsauthoriteit (GBA).
Twee jaar geleden werd de GDPR op Europees niveau goedgekeurd. Want Europa die stelde en keurde de wet goed, de uitvoering erva...

Ik zit in het IT vak sinds het internet bestaat. Toen we nog de modem gebruikte met dito krakende geluiden en trage verbindingen. Toen het www nog niet bestond en je enkel via een peer-to-peer kon inloggen. Toen… We zijn amper twintig jaar verder en het internet is niet meer weg te denken uit ons da...