Deelblog van

VOC
Artikels geschreven voor sponsors VOC

Wat is Code 95?

De code 95, in vak 12 op de achterkant van het rijbewijs, duidt aan of iemand in het bezit is van de basiskwalificatie vakbekwaamheid. Chauffeurs die het rijbewijs C of D behaalden voor 10 september 2009 kregen deze code automatisch, nieuwe chauffeurs dienen deze code eerst te behalen via een erkende rijschool. Het hebben van deze code 95 is verplicht voor elke beroepschauffeur C en D die in de EU woont en/of werkt. Wie het rijbewijs C behaalde na 10 september 2009 en er toen voor koos om dit af te leggen zonder vakbekwaamheid, kan deze vak- bekwaamheid nu nog bij behalen. Volg een opleiding op maat bij de rijschoolafdeling van het VOC-Brugge.

De code 95 heeft een beperkte geldigheidsdatum die tussen haakjes wordt vermeld. Iedereen die een vrachtwagen of autobus bestuurt of wil besturen is verplicht om 35 uur bijscholing te volgen over een periode van 5 jaar, teneinde deze code geldig te houden.

Wie het rijbewijs met code 95 behaalde voor 1 februari 2013 en nog geen nascholing heeft gevolgd dient de zogenaamde eerste cyclus te volgen. Alle info is terug te vinden op pagina 9 van onze brochure.

De wetgeving omtrent de voortgezette opleiding voor beroepschauffeurs is gewijzigd voor diegenen waarvan het rijbewijs met code 95 dateert van na 1 februari 2013 én voor iedereen die aan de tweede cyclus opleidingen begint. De Vlaamse overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken bepaalt nu uitdrukkelijk dat elke nascholing van 35 uur minstens één module moet bevatten uit drie vooraf bepaalde categorieén en dat elke bestuurder daarbij minstens 3 uur individuele praktijk achter het stuur gevolgd moet hebben. Dit laatste kan door de module Ecodriving uit categorie 1 te volgen bij VOC-Brugge.

Vorige artikel Volgende artikel