Deelblog van

Loner
Artikels geschreven door Loner

Neyts, een dame met een boodschap voor binding

/ Verandering, Positief, Literatuur

Hoe kunnen we terug leren 'verbinden' met elkaar? Sarah Neyts schreef er een boek over, een boek gericht naar een doelgroep die hier het meeste nood aan heeft nl. jongeren in de schoolomgeving in connectie met hun leraar. Het doel is om de schooluitval tegen te gaan.

Binding is het toverwoord.

Het is een eenvoudig principe maar in de huidige samenleving is het moeilijk om elkaar te benaderen vanuit een respectvolle, geïnteresseerde houding. Maar wat is binding eigenlijk? Hoe kunnen we terug leren 'verbinden' met elkaar? Sarah Neyts schreef er een boek over, een boek gericht naar een doelgroep die hier het meeste nood aan heeft nl. jongeren in de schoolomgeving in connectie met hun leraar. Het doel is om de schooluitval tegen te gaan.

Sarah is jong én ervaren. Als je op je 25 jaar beleidsondersteunend werk kan doen, als je op je 25ste een boek schrijft, dan heb je zeker iets te vertellen. En dat was de aanleiding om haar op te zoeken in Gent en haar enkele dilemma's van het leven voor te leggen. Met fonkelende ogen praatte ze enthousiast over haar dada.

Beginnen daar waar de nood het hoogst is: namelijk elkaar beter leren kennen. Maar als je dat doet met 'techniekjes' is het een gevaar dat leerkrachten de jongere gaan benaderen vanuit een theoretisch kader. Is verbinding maken geen empathisch proces?

“Net doordat je de dingen benoemd, kan een jongere vertrouwen krijgen, zelfs al boor je daardoor te diep in zijn of haar belevingswereld. Zo kom je te weten wat er werkelijk speelt in het hoofd van iemand. Voor mij is het geen theoretische benadering. Uit mijn ervaring in de jeugdbeweging weet ik dat psychologische kaders helpen om jongeren in de praktijk te benaderen.”

Wat soort schoolklimaat kan spijbelen voorkomen? Dat is één van onderwerpen binnen het departement waar Sarah voor werkt. Binding is ook daar de sleutel en van daaruit kan je verdergaan om andere acties op te zetten.

“Vanaf je connectie maakt, jezelf heel open opstelt, je aantoont dat die kwetsbaarheid oké is... Dan is kwetsbaarheid juist een sterkte, als je daarover durft te praten, dan kan je jezelf daarin versterken en zo ook anderen. Dat was de reden waarom mensen naar mij toekwamen in oa. de jeugdbeweging, omdat ik over taboes durf te spreken, durf doorvragen, wat voor binding zorgt. En voor het gevoel: die persoon is er voor mij als er iets scheelt.”

Is er een grens die bepaald wordt door kansarmoede? Kan een kansarme jongere zich moeilijker binden?

Scholing is in België een recht. Het feit dat dat er is, kan benut worden door alle jongeren en alle ouders. De school biedt juist de mogelijkheid om rolmodellen die binnen de thuiscontext niet vlot verlopen, aan te pakken. Zoals de noodzaak om na een goede opleiding een job te zoeken. Maar als je dan een connectie gaat opbouwen moet je opletten... Opletten dat er geen al te grote kloof komt tussen hun thuisrealiteit en de aangereikte nieuwe leefconcepten. Je kan dan best starten vanuit hun ervaringen en dit toetsen aan je eigen overtuigingskader. Pas als je de jongere beter leert kennen, kan je vragen gaan stellen in de zin van: Waarom zou het voor jou interessant zijn om werk te gaan zoeken? Wat zijn de barrières voor jou of voor jouw ouders om dit te gaan doen?”

De leerkracht als supermens?

"Ja, dat is echt zo de basisdiscussie in de media. Er wordt weer iets extra verwacht van de leerkracht. Maar wat zorgt ervoor dat je je job met plezier doet? Je doet die job net voor de leerlingen, dus zou het stom zijn om je job niet met die leerlingen te beleven. Als je voor de klas staat en je maakt geen contact, dan sta je maar een monoloog te voeren, uiteindelijk. Om genoegdoening te vinden in de job als leerkracht, is het noodzakelijk om de dialoog aan te gaan en connectie te creëren. Dan ga je er ook meer plezier uithalen, geloof ik. Het is super interessant om ook te luisteren naar de klas, zodat je daar kan op inspelen. Jij hebt als leerkracht een doel nl. de leerdoelstellingen, dat kan je gaan 'fitten' met de doelstellingen van je leerlingen. Als iemand kapster wil worden, dan moet die wel weten wat 10 centimeter is.”

Is binding niet energieslopend? Kan het niet mede de oorzaak zijn van een burn-out?

“In mijn boek geef ik kapstokken mee, handvaten, tips en praktijkvoorbeelden. Tegelijk zeg ik dat met kleine stapjes die binding kan opgebouwd worden. Het is meer dan aandacht die je als leerkracht hebt voor de leerling. Ook speelt duidelijkheid een belangrijke rol, je intenties en je vragen onder woorden brengen. Zo leert een leerling hoe die dat zelf ook kan doen met zijn of haar familie en vrienden. Wat zie ik, wat hoor ik, wat neem ik waar... Dat doet me denken aan... Eventueel een gevoel... en dan... wat zou je graag veranderd zien. Want het alternatief is de houding 'stop daarmee', zonder dat je het gedrag of de situatie bevraagd hebt."

Als je zo aan de praat bent met Sarah, dan verlies je de tijd uit het oog. Sarah Neyts is een dame vol kennis en passie, wat ze doet en wil veranderen, ... Alles met oog op een betere toekomst voor al onze jongeren.

We sluiten af met een selectie van enkele mooie uitspraken:

“De essentie van het beroep leerkracht: Je vindt het leuk om les te geven maar je vindt het ook leuk om connectie te maken met je leerlingen."

"Alles van groepssport, een jeugdbeweging, kunst, muziek,... jongeren hebben die omgevingen buiten het gezin nodig om zich te ontwikkelen. Overal zou men moeten inzetten op binding maar de school blijft de eerste plaats waar een jongere dit nodig heeft."

"De basis is je waarneming en niet je interpretatie. Je hersenen zijn gemaakt om zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Vooroordelen en interpretaties vragen het minste energie omdat die al pasklaar opgeslagen zijn. We moeten een stapje terug kunnen nemen en ons afvragen wat heb ik nu juist gezien en ervaren? Wat is mijn waarneming op dit moment? Check het zeker. Klopt het dat ik dit of dat gezien heb... En ga niet zomaar van zaken uit."

"Alles vloeit verder uit binding en het vermogen om dat daadwerkelijk toe te passen. Andere topics op mijn lijstje voor een betere wereld komen steeds verder uit deze vaardigheid. Het is enerzijds een sleutelrol en anderzijds een verrijking."

"Het is zoals geld, technologie maakt niet gelukkig. Ik geloof niet in de voor(oor)delen van een app die ons zou zeggen dat we niet voldoende binden."

Met ons schrijven, Neyts haar boek, ik mijn artikel, zetten we samen een stap in de richting van een ideale wereld... Een wereld waarin binding centraal staat.

Gommers Sarah Grommend Journalist

Met dank aan een jonge generatie die nog steeds gelooft dat de wereld een goede plaats is om in te leven

Op http://neyts.be vind je meer informatie over het boek 'Schooluitval tegen gaan' en de vorming die Sarah Neyts rond dit onderwerp aanbiedt.

Next Post Previous Post