Deelblog van

HEVEN
Artikels geschreven door HEVEN

All Hail de GDPR

De GDPR, we hebben er al wat over gehoord. Kort misschien, hier en daar. Wat uitgebreider misschien op het werk of in de krant. We lezen en horen '_Cautionary tales', angst, verwarring, verzuchting_, ... en zovoort, de meerderheid wat verschijnt rond de GDPR neigt naar het negatieve.

Maar de GDPR brengt ook veel goeds mee. Daarin geloof ik vast. All Hail de GDPR, All Hail onze Europese Unie om zo een bijzondere, innovatie-bevorderende verandering te stemmen. Hoog tijd om eens dieper in te gaan op enkele van deze veranderingen.

Even een schets hoe het nu voor staat. We verkeren heden ten daags in een situatie waar het immens waardevolle handelswaar genaamd 'persoonlijke data', wordt verzameld en gebruikt door businesses. Zij kunnen onze data aanwenden voor allerlei (marketing)doeleinden en dit meestal gratis of voor een fractie van de ware waarde. Want geloof me, je data, je persoonlijke gegevens, je voorkeuren, ... die zijn geld waard!

Maar er is meer, altijd... De data wordt nu meestal verkregen op een non-transparante wijze, vervolgens gebruikt voor niet medegedeelde doeleinden, en verkocht voor grote bedragen. Dit allemaal zonder echte regulatie, zonder legale omkadering om de plaats van herkomst te onthullen. Want wie heeft nu je data verkocht, doorgegeven of gelekt, waardoor je allerlei phishing en spam ontvangt?

Daar komt weldra verandering in, een nieuwe regulatie is op komst. De General Data Protection Regulation die op 25 mei van kracht gaat en heel wat hervormingen meebrengt. Een wetgeving die is ontworpen in het belang van zowel data houders als datasubjecten.

GDPR straaltje zon in een 'duister (internet-)tijdperk'

De GDPR-wetgeving kan gezien worden als een enorme stap 'one giant leap' voor mensheid in de juiste richting. Het geeft individuen het recht hun data aan te passen, te verwijderen en mee te nemen (portable data) bij elke organisatie, bedrijf of zelfstandige die data over hem bezit. Bedrijven zullen steeds de nadrukkelijke toestemming moeten verkrijgen van individuen om hun data voor marketing doeleinden te gebruiken of voor het ontvangen van communicatie. Deze toestemming kan de consument zo makkelijk intrekken als hij/zij deze gaf. Op een der welk moment. De gevolgen hiervan zijn er velen. Daar het nodig zal worden voor bedrijven om een data-management infrastructuur op te zetten, een beleid te hebben rond het gebruik van data, en meer te investeren in marketing technologie. Data management wordt niet lang een 'nice-to-have' maar een legale verplichting.

Naast data-management voegt de GDPR nog twee cruciale ingrediënten toe aan de mix. Namelijk vertrouwen en veiligheid. Zo zullen bedrijven de beveiliging van verworven data moeten prioriteren, de privacy voorwaarden moeten communiceren, en klanten informeren wanneer er inbreuken zijn (bv. hacking of phishing).

In zijn kern stimuleert het stuk wetgeving innovatie, wordt het de drijvende kracht achter efficiëntie in business praktijken en moet de GDPR het vertrouwen herstellen in marketing.

Sommige zien de GDPR als een onderdeel van de 'Universele verklaring van de rechten van de mens'. Het recht op oa. je gegevens te wissen, aanpassen, overdragen (meenemen),... wordt een uitdrukkelijk recht van individuen in Europa. Deze mening wordt echter niet door iedereen gedeeld. Waardoor het soms moeilijk is om na te gaan hoe serieus je de veranderingen moet nemen, reacties variëren naar 'niet echt' naar 'wereld veranderend'. Bijna twee jaar nadat de GDPR werd goedgekeurd door de Europese Commissie en zo'n 2 maanden voor hij van kracht gaat, zijn er nog steeds verschillende kampen en is het pijnlijk hoe onvoorbereid sommige bedrijven en organisaties eigenlijk zijn.

Lees binnenkort meer in deel 2, dat dieper ingaat op marketing en communicatie onder de GDPR.

Dit artikel werd geschreven door Margot van HEVEN

Vorige artikel Volgende artikel