Hieronder wekelijkse duidingen die oppoppen na contemplatie.

Tien jaar lang heb ik gezocht om mijn leven te verdiepen, hoofdzakelijk via de spirituele weg. Dat heeft me helderheid gebracht. Die helderheid zette me op het pad van de dienstbaarheid. Tien jaar aan gedreven inzet voor de mensheid, voor de zwakkeren, voor de minder bedeelden. Nu sta ik op de dremp...

Read More...

Weer een nieuwe plaats. Ik heb mijn reistassen nog eens georganiseerd en heb één tas kunnen elimineren. Hierdoor was de balans op de moto zoveel beter, zodanig dat ik gewoon kon rijden alsof er geen bagage mee was. Bovendien was het fantastisch zonnig weer waardoor het genieten in het kwadraat werd....

Read More...

Sinds enkele weken ben ik alleen, alleen op de baan. Ik heb beslist op met mijn motor te gaan reizen doorheen Europa. De hoofdreden is dat ik alleen wil zijn, dat ik wil ontsnappen uit de dolle raderen van dit bestaan. Ontsnappen niet als een dwangmaatregel maar als een beslissing die op het juiste...

Read More...

(duct = kanaal, leiding, buis, pijp)

Vier eeuwen voor Christus was er een leefgemeenschap van 12 wijzen die contact wist te leggen met wat Einstein het eenheidsveld noemde. Omdat men toen nog geen boeken had, werd de hele wijsheid omgezet in 200 verzen. Leerlingen van deze wijzen leerden de verzen...

Read More...