De visionaire analist - 2019, Een nieuwe start

Fictie toekomst

2013 en 2017 liggen alweer een tijdje achter mij. De nieuwe weg die ik toen ben ingeslagen, bleek de juiste te zijn. Maar wat is fout en juist? Juist betekent voor mij dat er harmonie is, dat ik geniet van het leven. De periode tussen 2013 en 2017 was healing, genezing van oude wonden, definitief loskomen van het verleden, van de familie, herboren worden en zijn. De voorbije twee jaar, tussen 2017 en 2019, waren pure bliss (in het Nederlands: vreugde en gelukzaligheid).

Ik geef nu terug les aan de universiteit. Niet in strategische visievorming zoals vroeger, in 1990, maar in visionaire ontwikkeling van het menselijk brein. Ik heb met andere woorden mijn gave terug. Ik kon in 2000 spreken met het onderbewuste van een ander persoon. Dat vermogen was er plotseling, uit het niets opgedoken. Het is een kwestie van activeren. Iedereen heeft een piepklein hersendeeltje, het H-punt, dat hiervoor verantwoordelijk is. Als het juist wordt aangesproken, dan kan het een soort van brug leggen met een ander persoon. Je gaat redelijk dichtbij zitten, bij die persoon bedoel ik. Op juist geteld 108cm. Focus op het H-punt in jouw hersenen en nadien op hetzelfde punt van je oefenpartner. Even later stromen de woorden.

Toen ik dat deel activeerde voor de eerste keer in dit leven, wist ik nog niet dat er ook een tijdselement was. Ik wist niet dat ik het moest begrenzen. Daarom waren sommige woorden en dromen niet gericht genoeg. Maar in de laatste twee jaar heb ik dit vermogen leren verfijnen. De vizier, een belangrijke functie in de Egyptische samenleving, had de taak om in te zoomen op de toekomst van de farao. Misschien is mijn gave dezelfde. Inzoomen op de toekomst van anderen. Dat heb ik gedaan in de afgelopen jaren, alle jaren voor 3000. Van 3000 tot 3013 ben ik op rust. Het werd wel tijd.

Maar terug naar 2019. Het jaar waar ik mijn visionaire taak weer ben gaan uitvoeren. Toen de wetenschap bewijzen kon voorleggen van de brug tussen de H-punten van twee personen. heb ik me onmiddellijk aangemeld om praktijklessen te geven aan de universiteit. Ik, Loner, en professor Dina vormen een goed team. Dit jaar geven we les aan 54 leerlingen. Ze zijn allemaal gescreend en bezitten de gaven van de visie. De enige moeilijkheid is de cursus. Alles is nieuw, we moeten alles nog uitproberen, testen en bewijzen. Daarom de keuze voor een kleine groep als eerstejaars. Zij zullen mee de toekomst bepalen van onze afdeling.
Dina aan de pupiter in de aula:
"Als visionair analist heb ik een verantwoordelijkheid. Het mensenras is zich bewust van de grenzen van het toelaatbare. Het kijken naar de grenzen, het overschrijden van de grenzen, het aftasten van de gevaren en de mogelijkheden,... daarvoor ben ik opgeleid. Mijn naam is Dina en ik woon in Brussel, aangename kennismaking en welkom in ons trainingscentrum."

Met deze verwelkoming startte onze eerste lessenreeks. Religie en spiritualiteit waren concepten van de eerste 2000 jaren na Christus. Gelukkig waren we geƫvolueerd naar een dieper begrijpen van het eenheidsveld. Iedereen had gelijk gehad in die twee eerste millenia. We zijn de enige soort op aarde die via een onzichtbare antenne toegang heeft tot een bovenmenselijke laag. De werking van het eenheidsveld, ooit bijna gedefiniƫerd door Einstein en Tesla, en wat het als toegevoegde waarde heeft voor het dagelijkse leven, dat... dat is het werkterrein van Dina en mezelf, Loner.

Dina vervolgde: "Geachte aanwezigen, beste collega's. Zoals jullie weten is het domein van visionaire analyse niet beperkt tot boeken en doctoraatsstudies. Het is een levende materie die vergelijkbaar is met die van de filosofie. Mijn aandeel in het vastleggen van het eenheidsveld en de communicatie ermee, ligt in het aanbieden van gevalsstudies. Deze casussen komen zowel uit eigen ervaringen als uit ervaringen die ik heb mogen registreren van andere visionaire analisten."

Triggers

Wil je meer weten over het H-punt? Ben je benieuwd naar het programma van de opleiding van Dina en Loner?

Vorig Artikel